دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید باهنر
   
۲۱ بهمن ۹۶, ۱۱:۱۳

تو شیرینی منم فرهاد استاد
مثه قندی منم قناد استاد

به نزدت آمدم دانش بجویم
نگیر انقد به من ایراد استاد

به من چه اختلاف آن دو خازن؟
الهی که بشن دلشاد استاد!

برای نمره به هرجا دویدم
شدم عین خود سنباد استاد!

فدایت نمره که ارث پدر نیست!!
کمک کن واحدم افتاد استاد!

اگر درس تورا از بر نکردم
نده منفی بکن ارشاد استاد!

همین جا میکنم تهدید جدی!
یه کاری کن نشم معتاد استاد!!

قلم در دست تو مانند شمشیر
همین فرق تو با جلاد استاد

غم درس تورا ازبس که خوردم
گرفتم زردی و غمباد استاد

چرا اشکم اثر برتو ندارد؟
کشیدی دور دل فولاد استاد

به من خورده نگیر آنجا که دیدی
دو چرخ خودروات کم باد استاد!!

تو آهویی برای خانواده
به ما که می رسی صیاد استاد؟!!

اگر دیدی کسی گوشش به تو نیست
همه خوابن نزن فریاد استاد!!

مرا یک آنتراک مهمان نکردی
دلم سرگرمی هم میخواد استاد!

دوچشمم کج شده چپ می نویسم!
تقلب را بکن آزاد استاد!!

رفیقم راضی و من هم که راضی!
مزاحمت نکن ایجاد استاد!!

شکنجه می کنی با هر سوالت
نداری تو خودت اولاد استاد؟؟

شب اول قبر را درک کردم
شبای امتحان امداد استاد!!

اگر شاگرد خوبی هم نبودم
تو خوبی کن به من مرداد استاد!

ببین ای مهربان با من چه کردی
شده ورد زبان استاد استاد

به من گفتی برو بیرون فتادی!!
عجب حرف بدی مای گاد استاد!!!

۲۳ بهمن ۹۶, ۲۳:۴۷
محتاجیم به دعا شاگرد ...
 

نه من شیرین، نه تو فرهاد، شاگرد
نه من قند و نه تو قناد، شاگرد

برای علم و دانش نامدی تو
برای هر چه بادا باد، شاگرد

به تو چه اختلاف آن دو خازن
به من چه واحدت افتاد، شاگرد

اسید و باز دائم در تلاشند
که شاید تو نشی معتاد، شاگرد

همه فکرت شده در رفتن از درس
می گیری آخرش غمباد، شاگرد

به جای آن خور و پف ها سر درس
گوش و چشمت بده استاد، شاگرد

برو باش فکر درس و مشق، هیهات !
تقلب را کنم آزاد، شاگرد

برای نمره هر کس بود، دیدی
ندیدی یک نظر استاد، شاگرد

بیا تا نسخه ات را من بپیچم
مرو پیش فلان شیاد، شاگرد

دوای درد تو ماشین من نیست
که چرخش هی بشه کم باد، شاگرد

اگر تو فکر درس و مشق باشی
نه تو صیدی نه من صیاد، شاگرد

یه ترم در آنتراک بودی و حالا
دلت نمره ی خوب میخواد، شاگرد

خیالت را کنم راحت که بنده
میشم این موقع ها جلاد، شاگرد

پیش من هی نگیر آبغوره که من
کشیدم دور دل فولاد، شاگرد

بازم مشروط بشی اخراج میشی
میشی از درس و مشق آزاد، شاگرد

حسابت با کرام الکاتبینه
حالا تو هی بگو “مای گاد”، شاگرد

۲۴ بهمن ۹۶, ۱۹:۵۶
گفتگوی استاد و شاگرد:
 
استاد: وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟

شاگرد: عروسی

استاد: نخیر منظورم اینست که چكاره میشوی ؟

شاگرد: داماد

استاد: منظورم اینست وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟

شاگرد: زن میگیرم

استاد: احمق ، وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی ؟

شاگرد: عروس میارم

استاد: لعنتی ، پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهد ؟

شاگرد : نوه
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت نمایید)