ضوابط انضباطی  

 ضوابط نمره انضباط دبيرستان هیات امنایی شهید باهنر سال تحصيلي 92-91

رديف

شرح موارد

شرح اقدامات انجام شده توسط مدرسه

1

موي نامناسب

الف)کسر 5/0 نمره انضباط                 ب)جلوگیری از حضور دانش آموز در مدرسه تا اصلاح موی سر

تذکر: تشخیص موی نامناسب به عهده معاونین می­باشد .

2

لباس نامناسب ( نداشتن لباس فرم ) و یا ظاهری نامناسب

الف)کسر 5/0 نمره انضباط            ب)  عدم پذیرش در مدرسه و بازگشت به منزل

تذکر: دانش آموز در تمام ایام سال تحصیلی می­بایست با لباس فرم در دبیرستان تردد نماید.

3

عدم رعایت نظافت و یا ریختن زباله در مدرسه

الف)کسر 5/0 نمره انضباط                 ب)در صورت تکرار کسر یک نمره انضباط 

تذکر: در صورت ریختن زباله دانش آموز می­بایست زباله­های مکان مربوطه را تمیز نماید.

4

تاخیر ورود به دبیرستان

الف)مرتبه اول کسر 25/0 نمره انضباط

ب) مراحل بعدی علاوه بر کسر انضباط محرومیت از رفتن به کلاس از یک زنگ تا یک روز کامل

ج)تماس با ولی محترم جهت مراجعه به دبیرستان و بررسی علت تاخیر

تذکر:  برای جلوگیری از محرومیت کلاس مراجعه حضوری ولی محترم جهت بررسی علت تاخیر ضروریست

5

غیبت

الف)غیبت غیر موجه: کسر 3 نمره انضباط و تماس با ولی جهت مراجعه و بررسی

تذکر1: تشخیص غیر موجه بودن غیبت به عهده معاون پایه می­باشد.

ب)غیبت موجه: اخذ مدارک ارائه شده از ولی دانش آموز  و بررسی آن توسط معاون پایه  

تذکر2: ولی محترم می­بایست روزی که دانش­آموزش  به هر دلیلی در مدرسه حضور ندارد ( قبل از ساعت 9 صبح )معاون پایه را از غیبت فرزندش آگاه ساخته و در اولین روز حضور دانش آموز در مدرسه به همراه دانش آموز گواهی معتبر یا دلیل غیبت ارائه نماید.

6

تاخير ورود به كلاس یا تاخیر خروج از کلاس

الف) کسر 25/0 نمره انضباط و در صورت تکرار کسر 5/0 نمره انضباط        ب) بنا به تشخیص معاون پایه مراجعه ولی جهت اطلاع و بررسی

7

عدم حضور در درس به بهانه هاي مختلف

الف) کسر یک نمره انضباط و در صورت تکرار کسر 2 نمره انضباط             ب) اطلاع به ولی محترم جهت مراجعه و بررسی

8

خروج بی اجازه از مدرسه

الف)کسر 3 نمره انضباط                     ب)اعلام به ولی محترم جهت حضور در مدرسه و بررسی مورد

9

آوردن وسايل غير ضروري و غير درسي

الف)کسر 5/0 نمره انضباط                   ب)توقیف وسیله فوق  

تذکر: دانش آموز موظف است به جز وسایل ضروری و درسی که به آن نیاز دارد از آوردن هر نوع اشیایی پرهیز نماید.

10

آوردن موبايل، سي دي، MP3 و  MP4و . . .

کسر یک نمره انضباط و گرفتن وسیله فوق و عدم عودت آن تا پایان سال تحصیلی

11

آسيب رساندن به اموال مدرسه و اموال دیگران

پس از بررسی مورد، تصمیم مناسب از سوی مدرسه اتخاذ خواهد شد

 تذکر: در هر صورت جبران فوری خسارت وارده  به اموال مدرسه یا شخص توسط دانش آموز الزامیست

12

هر گونه برخوردی اعم از عمدی یا غیر عمدی

پس از بررسی مورد اتفاق افتاده توسط شورای معاونین تصمیمات مناسب اتخاذ می­گردد.

13

بي نظمي در صف صبحگاه و سایر مناسبت­های دیگر

کسر تا یک نمره انضباط و در صورت تکرار علاوه بر کسر نمره انضباط، اطلاع به ولی محترم و بررسی مورد توسط معاون جهت اخذ تصمیم مناسب

رديف

شرح موارد

شرح اقدامات انجام شده توسط مدرسه

14

هر گونه بی نظمی اعم از دویدن در حیاط در زنگ تفریح و یا بی نظمی در راهرو و یا در کلاس قبل از ورود معلم

کسر انضباط از 25/0 تا یک نمره بنا به تشخیص معاون پایه

15

بی توجهی به حرف مبصر و مامورین

و یا بی احترامی به آنها

پس از بررسی مورد اتفاق افتاده توسط معاون پایه تصمیمات مقتضی اتخاذ می­گردد.

16

اخراج از كلاس توسط معلم « درسي » و نداشتن تكليف درسي

الف)تذکر به دانش آموز و کسر 25/0 نمره انضباط و ثبت مورد در دفتر انضباط

ب)در صورت تکرار کسر انضباط تا 5/0 نمره و اطلاع به ولی یا ارجاع به مشاور با حضور ولی محترم بنا به تشخیص معاون پایه

17

اخراج از كلاس توسط معلم به علت بي نظمي

الف)کسر نمره انضباط تا یک نمره با ثبت در دفتر انضباط     

ب)در صورت تکرار علاوه بر کسر انضباط، اتخاذ تصمیم مناسب و اعلام آن به ولی محترم به تشخیص معاون پایه یا شورای معاونین

18

عدم صداقت( گفتن مطالب خلاف واقع و نرساندن دعوت­نامه و پیام­های مدرسه به خانواده )

کسر نمره انضباط بنا به تشخیص معاونین با ثبت در پرونده انضباطی و اطلاع آن به ولی محترم

19

تقلب یا غیبت غیر موجه در امتحان

الف)درج نمره صفر در آن درس با ثبت در دفتر انضباط                 ب)کسر نمره انضباط تا سقف 2 نمره  و در صورت تقلب تا سقف 5 نمره

20

همراه نداشتن کارت تحصیلی( دانش آموزی)  

کسر 25/0 نمره انضباط و در صورت تکرار بنا به تشخیص معاون پایه تصمیم گیری خواهد شد

تذکر: دانش آموز می­بایست در تمام ایام سال تحصیلی با کارت دانش آموزی در دبیرستان تردد نماید.

21

عدم مراجعه ولی دانش آموز طی دعوت­های اعلام شده از طرف دبیرستان

مراجعه ولی همراه با دانش آموز در روز بعد جهت ارائه توضیح

سایر موارد

با نظر شورای معاونین و یا شورای مدرسه  موضوع  بررسی و تصمیم مناسب اعلام می­گردد.

تعهد نامه دانش آموز

ریاست محترم دبیرستان هیات امنایی شهید باهنر

احتراماً، اینجانب.........................................دانش آموز پایه............... دبیرستان، رشته .......................  با آگاهی کامل از مفاد آیین نامه انضباطی و مقررات مدرسه، متعهد می­شوم در طول سال تحصیلی تمام آیین نامه و مقررات این دبیرستان را رعایت نمایم. در غیر این صورت نسبت به تصمیمات مسولان مدرسه حق هیچ گونه اعتراضی ندارم. ضمناً مسولان دبیرستان اختیار دارند مطابق آیین نامه انضباطی مدارس اقدامات زیر را در مورد من انجام دهند:  

الف)اخطار شفایی و تذکر شفایی با درج در پرونده دانش آموز        ب)دعوت ولی دانش آموز و تذکر شفایی با درج در پرونده دانش آموز           ج)تغییر کلاس در صورت امکان   د)دعوت مجدد ولی و اخراج موقت دانش آموز از مدرسه  ه)تغییر محل تحصیل با معرفی به آموزش و پرورش 

                                                                      تاریخ ............................            امضاء دانش آموز............................................

 

تعهد نامه ولی دانش آموز

اینجانب ولی دانش آموز..........................................  آیین نامه و ضوابط انضباطی دبیرستان را با دقت مطالعه کرده و با آگاهی کامل متعهد      می­شوم در رعایت دقیق مقررات دبیرستان، فرزندم را راهنمایی و تشویق نمایم. همچنین متعهد می­شوم در صورت عدم رعایت موارد فوق تصمیمات مدرسه را پذیرفته و هر زمان که از جانب مسئولان مدرسه ضروری تشخیص داده شود در اسرع وقت در مدرسه حاضر شوم.

تاریخ.........................  نام و نام خانوادگی ولی ........................................

                                                                  امضاء ولی

 

 
  عکسهای مدرسه