کادر آموزشی و علمی  

ردیف

نام خانوادگی

نام

رشته تدریس

1

آبائی

علیرضا

زیست شناسی

2

غلامی 

محمد

مشاوره

3

بیدارمغز

مجید

ریاضی

4

سلیمی

امیر

زبان انگلیسی

5

بخشی زاد

محمود

تربیت بدنی

6

بشار

محمدعلی

جغرافیا

7

بهزادپور

حسین

فیزیک

8

بهمن آبادی

ناصر

علوم اجتماعی

9

پیروی

رحمت الله

عربی

10

 جعفری

حمیدرضا

عربی

11

جویبار

تیمور

ریاضی

12

حسین پور

غلامرضا

مشاوره

13

خلیلی

عماد

عربی

14

خوشرفتار

حمیدرضا

ریاضی

15

واحدی

محمدرضا

ادبیات

16

رئیس زاده لنگرودی

سیدهاشم

 مشاوره

17

کازرانیان

پرویز

فیزیک

18

رضائی

فرهاد

ریاضی

19

رضازاده

علی اكبر

ریاضی

20

زینلی

مصطفی

زیست شناسی

21

سجادی

علیرضا

زبان انگلیسی

22

سونافر

حمید

علوم اجتماعی

23

صادقی

شهریار

فیزیک

24

صالحی

محمداسماعیل

فیزیک

25

طورانی

محمدعلی

ریاضی

26

عبدوس

محمود

ریاضی

27

قاسمی

علیرضا

ریاضی

28

قنبری

غلامحسین

آزمایشگاه فیزیک

29

یوسفیزاده

مجید  

فیزیک

30

كاظمی

كاظم

ادبیات

31

كسرائی

غلامحسین

عربی

32

مجتبی مقدم

میشل

ریاضی

33

محمدی

علی

دین و زندگی

34

معتمدی

بیژن

دین و زندگی

35

مه آبادی

حسن

ادبیات

36

نعیم

رضا

شیمی

37

نوجوان

جمشید

زبان انگلیسی

38

یوسف بیگیان

حسین

ریاضی