کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

1

طالبی

عبدالرضا

مدیریت دبیرستان

2

بگلری

عبدالله

معاون آموزشی پایه اول

3

خوشرفتار

حمیدرضا

معاون آموزشی پایه دوم و سوم

4

صادقی فرد

داود

مشاور پایه چهارم وسوم تجربی

5

سجادی

علی رضا

معاون فناوری وپایه چهارم

6

مصاحب

محمدهاشم

معاون پرورشی

7

رییس زاده

هاشم

مشاور پایه سوم ریاضی

8

ناظران

شیدوش

مشاور کلاس چهارم

9

صابری فانی

مهدی

معاون اجرایی

10

عزمی

جمشید

حسابدار

11

احمدی كیا

حسن

مسئول دبیرخانه

12

وكیل

محمدابراهیم

تکثیر

13

نیك آبادی

بهروز

سرایدار

14

رشیدی

قربانعلی

خدمتگزار

15

ابراهیم زاده

محمدخسین

خدمتگزار

16 محمد غلامی پشتیبان پایه اول ودوم
17 غلامرضا حسین پور مشاورپایه اول
18 حمید سونافر پشتیبان پایه اول
19 ناصر بهمن آبادی پشتیبان پایه اول