دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید باهنر
 
  HTML  

1)           معرفی مدیریت : عبدالرضا طالبی- لیسانس زمین شناسی از دانشگاه تهران و دانشجوی ارشد برنامه ریزی درسی- 22سال سابقه آموزشی و 12سال سابقه مدیریت

تلفن : 33901109-021

آدرس اینترنتی : R.talebib@yahoo.com
 

2)           معرفی کادر اداری و اجرایی :
 
1-     معاونت آموزشی

·         حمیدرضا خوشرفتار لیسانس ریاضی ودانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی  22سال سابقه آموزشی و بیش از ده سال سابقه معاونت

·         عبداله بگلری لیسانس شیمی با 10 سال سابقه آموزشی و بیش از 5 سال سابقه معاونت

·         علیرضا سجادی لیسانس زبان و28 سال سابقه کار

2-     معاونت پرورشی

·         محمد هاشم مصاحب لیسانس حقوق  با 28سال سابقه آموزشی و بیش از 10 سال سابقه مدیریت و معاونت

3-     معاونت اجرایی

·          مهدی صابری لیسانس  کامپیوتر با28 سال سابقه خدمت

·          عبدالعلی بغدادچی دیپلم اقتصاد با 29سال سابقه خدمت

3)           معرفی کادر آموزشی و علمی :

1-     گروه ریاضی

بیگیان -رضائی -بیدارمغز-جویبار- طورانی -دیلم صالحی -قاسمی- محبتی مقدم - کیانی نژاد -سبز علیان

2-     گروه ادبیات

3-     گروه فیزیک

4-     گروه زبان خارجه

5-     گروه معرف اسلامی و پرورشی

6-     گروه علوم اجتماعی

7-     گروه شیمی

8-     گروه زیست شناسی و زمین شناسی

 
  عکسهای مدرسه