دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید باهنر
   
۱۸ بهمن ۹۶, ۱۷:۴۳

اگه خدا بهت بگه: « هر کار خوبی بکنی نمی برمت بهشت و هر کار بدی هم بکنی بازم نمی برمت جهنم، اون وقت:

خدا رو همین طور که حالا عبادت می کنی، عبادت می کنی؟
به بنده های خدا، همین طور که حالا خدمت می کنی، خدمت می کنی؟
گناهان صغیره و کبیره رو همین طور که حالا ترک می کنی، ترک می کنی؟
در مستحبات افراط و در مکروهات تفریط می کنی؟ »

نظر شما چیه!؟
۲۱ بهمن ۹۶, ۱۰:۴۷
ای کاش می توانستیم خدا را نه به خاطر ترس از جهنم و نه به طمع بهشت بلکه به خاطر خدایی بودنش عبادت کنیم !
۱۷ اسفند ۹۶, ۱۵:۴۴
سلام کاربر عزیز. می توانی جان دلم؛ می توانی. کافی است همین صمیمیت و رابطه ی زیبا را با خدایت حفظ کنی. قلبت را که وسعت دهی آن چنان بارشی از عظمت و لطف و رحمت خداوندی بر آن می بارد که دیگر جز زیبایی چیزی نمی بینی ! آن گاه، ترس و طمع می رود و رضایت خداوندی جایش را می گیرد. راضی می شوی به رضای او که ورای آن زیبایی قابل تصور نیست. همین که به این مرحله رسیده ای و این حقیقت محض را درک کرده ای، گام نخست را برداشته ای. مواظب گام های دیگرت که باشی " ای کاش " ها هم می شود " رضا " و تمام حرفت می شود " الهی و ربّی من لی غیرک " . باقی بقایت عزیزم....
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید
(حروف بزرگ و کوچک را رعایت نمایید)