دبیرستان پسرانه هیئت امنایی شهید باهنر
   

با هفت تا آسمون پر از گلای یاس و میخک با صد تا دریا پر عشق و اشتیاق و پولک یه قلب عاشق با یه حس بی قرار و کوچک فقط می‌خواد بهت بگه تولدت مبارک {نام}جان تولدت مبارک عبدالرضا طالبی مدیر دبیرستان شهید باهنر

علی مومن زاده خبیصی
روز تولد : 20 آبان

محمدمهدی عسگری
روز تولد : 22 آبان