فواید آیت الکرسی  

باسمه تعالی

فواید خواندن آیت الكرسی

امام محمد باقر از امیرالمومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی كه آیت الكرسی  نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الكرسی آیه ای است كه از گنج عرش نازل شده و زمانی كه این آیه نازل گشت هر بتی كه در جهان بود با صورت به زمین خورد

در این زمان ابلیس ترسید و به قومش گفت : "امشب حادثه ای بزرگ اتفاق افتاده است باشید تا من عالم را بگردم و خبر بیاورم

ابلیس عالم را گشت تا به شهر مدینه رسید مردی را دید و از او سوال كرد: " دیشب چه حادثه ای اتفاق افتاد مرد گفت " آیه ای از گنج های عرش نازل شد كه بت های جهان به خاطر آن همگی با صورت به زمین خوردند. ابلیس بعد از شنیدن حادثه به نزد قومش رفت و حادثه را به آنها خبر داد

آیت الكرسی سید آیات قرآن

پیامبر به حضرت (ع) فرمود: "یا علی ! من سید عربم – مكه سید شهر هاست – كوه سینا سید همه كوه هاست – جبرئیل سید همه فرشتگان است – فرزندانت سید جوانان اهل بهشتند – قرآن سید همه كتاب هاست – بقره سید همه سوره های قرآن است – و در بقره یك آیه كه آن 50 كلمه دارد و هركلمه 50 بركت دارد و آن آیه الكرسی است

پاداش كسی كه آیت الكرسی را زیاد میخواند

عبدالله بن عوف گفته است: " شبی خواب دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند درهای این كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم 50 درب داشت

بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم 175 خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدارا شكر گفتم

صبح كه شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف كردم

او گفت : معلوم است كه تو آیه الكرسی زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از كجا فهمیدی. گفت برای این كه این آیه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زیركی حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت : هركه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود

داستان نزول

رسول اكرم (ص) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (18 و 19 آل عمران) و قل اللهم (26 – 27 آل عمران) و سوره توحید و آیه الكرسی را به زمین نازل كند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی كه بین آن ها و خداوند حجابی نبود

سپس فرمودند: پروردگارا مارا به خانه پر گناه و به سوی كسانی كه عصیان و گناه می كنند می فرستی ؛ درحالی كه ما پاك و مطهر هستیم

سپس خدای متعال : " به عزت و جلال خودم سوگند ، هیچ كس شما را بعد از نماز نخواند مگر این كه او را در مرتبه بالای قدس جای دهم كه از نعمت های آن استفاده كنند و در هر روز 70 بار به او با نظر رحكت خود بنگرم و در هر روز 70 حاجت او را برآورم هرچند كه بسیار گناه كرده باشد كه كمترین آن دعاها و حاجت ها و آمرزش گناهان باشد. او را از هر دشمنی پناه می دهم و برای پیروزی بر هر دشمنی یاریش می دهم و مانعی به جز مرگ برای بهشت رفتن او نباشد. ( یعنی بعد از مرگ بلا فاصله به بهشت رود)

آیت الكرسی برای حفظ چشم

بعد از هر نماز دستان را روی چشم بگذارید و بعد از خواندن آیت الكرسی بگویید: " اللهم احفظ حدقتی بحق حدقتی علی بن ابیطالب (ع)

امان نامه الهی

امام كاظم (ع) فرمود: از بعضی پدران بزرگوارم شنیدم كه كسی داشت سوره حمد را می خواند پس حضرت فرمود: هم شكر خدا را به جای آورد و هم به پاداش رسید. بعد حضرت شنید سوره توحید را می خواند فرمود: ایمان آورد و ایمنی بدست آورد و سپس شنید كه سوره قدر می خواند فرمود: راست گفت و آمرزیده شد و بعد شنید كه آیت الكرسی می خواند فرمود: خداوند خالق امان نامه برایش فرو فرستاد

قرآن برتر است یا تورات؟

روایت شده كه از پیامبر (ص) پرسیدند: قرآن برتر است یا تورات؟ فرمودند: در قرآن آیه ای است كه از تمام كتابهایی كه خداوند بر پیامبرانش نازل فرموده بهتر و برتر و والاتر است و آن آیه الكرسی است

پیامبر فرمودند با فضیلت ترین آیه ای كه بر من نازل شد آیه الكرسی است

پیامبر فرمودند آیه الكرسی و سوره توحید عظیم تر از همه چیز هایی است كه دون و پست تر از خداست

پیامبر (ص) فرمودند: دانش بر تو گوارا باد. سوگند به كسی كه جان محمد در دست اوست این آیه دارای دو زبان و دو لب است كه در عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید.

رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج دو لوح را دیدم ، كه در یك لوح سوره حمد و در لوح دیگر كل قرآن قرار داشت كه سه نوار از آن می درخشید. پس گفتم ای جبرئیل این نوره چیست؟ جبرئیل در جواب گفت : آن سه نور یكی سوره توحید و یكی سوره یاسین و دیگری آیه الكرسی می باشد

پیامبر(ص) فرمودند: معراج در آسمان هفتم دیدم كه ملائكه حجت سوره نور را می خوانند ، خزان كرسی آیه الكرسی و حمله عرش سوره مومن را می خوانند

امام صادق (ع) فرمودند: هرگاه سوره حمد و توحید و قدر را با آیه الكرسی بخوانید و بعد از آن برخیزید و رو به قبله حاجات خود را از خدا بخواهید كه حاجاتتان بر آورده خواهد شد زیرا اسم اعظم هستند

امام علی (ع) فرمودند اگر شما از آثار معنوی آیه الكرسی آگاه بودید در هیچ حال خواندن آن را ترك نمی كردید

امام محمد باقر (ع) فرمودند: هركس یك بار آیه الكرسی را بخواند خداوند هزار ناراحتی از ناراحتی های دنیا و هزار سختی آخرت را از او دور می كند كه كمترین ناراحتی دنیا فقر و كمترین سختی آخرت فشار قبر است

رسول خدا در خواب به دختر خویش فرمودند: ترازوی اعمال خویش را با آیه الكرسی سنگین گردان. زیرا هركس آن را قرائت نماید آسمان و زمین با فرشتگانش به جنبش و حركت در آیند و خداوند را با صدای بلند به پاكی یاد كنند و او را بزرگ بدارند و تسبیح گویند. پس از آن تمامی فرشتگان از خداوند می خواهند كه گناه خواننده آیه الكرسی را ببخشد و از خطا و لغزشش در گذرد

رسول خدا (ص) فرمودند: هركس آیه الكرسی را یك بار بخواند اسم او از دیوان اشقیا و انسان های بد محو می شود

امام رضا (ع) به نقل از پیامبر فرمودند : هركس 100 مرتبه آیه الكرسی را بخواند چنان باشد كه همه عمر خود را عبادت كرده باشد

بعد از نماز

امام محمد باقر از امیرالمومنین (ع) روایت فرموده: هنگامی كه آیت الكرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الكرسی آیه ای است كه از گنج عرش نازل شده و زمانی كه این آیه نازل گشت هر بتی كه در جهان بود با صورت به زمین خورد

پیامبر فرمودند: هر كس آیه الكرسی را بعد از نماز بخواند هفت آسمان را شكافته گردد و به هم نیاید تا خداوند متعال به سوی خواننده آیه الكرسی نظر رحمت افكند و فرشته ای را برانگیزد كه از آن زمان تا فردای آن كارهای خوبش را بنویسد و كار های بدش را محو كند

رسول اكرم (ص) فرمود: یا علی بر تو باد به خواندن آیه الكرسی بعد از هر نماز واجب. زیرا به غیر از پیغمبر و صدیق و شهید كسی به خواندن آن بعد از هر نماز محافظت نمی كند و هركس بعد از هر نماز آیه الكرسی بخواند به جز خداوند متعال كسی او را قبض روح نمی كند و مانند كسی باشد كه همراه پیامبران خدا جهادكرده تا شهید شده است و فرمود: بعد از مرگ بلافاصله داخل بهشت می شود و به جز انسان صدیق و عابد كسی بر خواندن آیه الكرسی مواظبت نمی كند

در روایتی از امام باقر آمده  است:" هر كس ایه الكرسی را بعد از نماز بخواند از فقر و بیچارگی در امان شود رزق او وسعت یابد و خداوند به او از فضل خدش مال زیادی بخشد

رسول اكرم فرمودند كه هركس آیه الكرسی را بعد از هر نماز واجب بخواند نمازش قبول درگاه حق می گردد و در امان خدا باشد و خداوند او را از بلاها و گناهان نگه دارد

جهت نور چشم بعد از هر نماز دست بر چشم بگذارید و آیه الكرسی بخواند و بگوید:"اعیذ نور بصری بنور الله الذی لا یطفی

خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود: كسی كه بعد از نماز واجبش آیه الكرسی بخواند خداوند منعال به او قلب شاكرین_ اجر انبیا و عمل صدیقین را عطا فرماید و چیزی جز مرگ از داخل شدن او به بهشت جلوگیری نمی نماید. مداومت نمی نماید به آن مرگ پیامبر یا صدیق یا كسی كه از او راضی شده ام و یا بخشی كه شهادت را روزی او می نمایم

زیادی علم و حافظه

پیامبر(ص) روایت كرده است كه فرمودند:  5چیز حافظه را قوی می گرداند:

خوردن شیرینی- گوشت نزدیك گردن- عدس- نان سرد و خواندن آیت الكرسی

عالمی می گوید: هر كه علم می خواهد بر پنج چیز مواظبت می كند

 پرهیزكاری در آشكارا و پنهان 2- خواندن آیت الكرسی 3_ همیشه با وضو بودن

4_ نماز شب خواندن حتی اگر دو ركعت باشد.5_ غذا خوردن به منظور نیرو گرفتن نه شكم پر كردن

سفر

امام صادق(ع) فرمود: سفر را با صدقه و یا با خواندن آیه الكرسی آغاز كنید. كسی كه در سفر هر شب آیه الكرسی بخواند هم خودش در سلامت باشد و هم چیزهایی كه همراه اوست

حاجت

اگر برای كسی كار مهمی پیش آمده باشد و بخواهد كه زود انجام شود به صحرایی رود كه در آنجا كسی نباشد و خطی دور خود بكشد و رو به قبله تواضع بنشیند و 70 بار آیه الكرسی را بخواند. بدون شك در آن روز حاجات او برآورده شود. این كار تجربه شده است و شكی در آن نیست

رسول اكرم (ص) فرمودند: هرگاه برای حاجتت از خانه ی خود بیرون آمدی آیه الكرسی را بخوان كه حاجتت به خواست خدا برآورده گردد

مجموعه: داروخانه معنوی  

 

 

 
  عکسهای مدرسه  
 
عمده ترین مهارت هایی كه معلمان می توانند به دانش آموزان آموزش دهند :
آموزش مهارت الكو پذیری مناسب در زندگی - آموزش و تقویت روحیه مذهبی وخداجویی - آموزش وتقویت حس نوع دوستی وخداپرستی - آموزش اصول بهداشت روانی دراسلام - آموزش مهارت حل مساله وتصمیم گیری - آموزش مهارت تفكر نقادانه وانتقاد پذیری - آموزش مهارت صبوری واستقامت - آموزش مهارت تفكر مثبت و تفكر خلاق - آموزش مدیریت زمان - آموزش مهارت شاد زیستن - آموزش مهارت عشق ورزی - آموزش مهارت همدلی - آموزش مهارت خود آگاهی - آموزش مهارت جرات ورزی - آموزش مهارت مدیریت هیجانها - آموزش مهارت قانون گرائی وقانون پذیری - آموزش مهارت مقابله با استرس -آموزش مهارت خود شناسی - آموزش مهارت اعتماد به نفس وعزت نفس داشتن - آموزش مهارت شكیبایی - آموزش مهارت مطالعه ویادگیری -آموزش مهارت امید داشتن - آموزش مهارت كنترل خشم وخود كنترلی - شناسائی آسیب های نوپدید - آموزش مهارت ارتباط موثر وروابط بین فردی - آموزش مهارت مسئولیت پذیری - آموزش مهارت استفاده بهینه از اوقات فراغت -آموزش مهارت پیشگیری از افسردگی - آموزش مهارت نیایش - آموزش مهارت گذشت وفداكاری - آموزش مهارت برنامه داشتن در زندگی - آموزش مهارت تحقیق وپژوهش -آموزش اصول بهداشت روانی - آموزش مهارت گوش دادن فعال و....