چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید باهنر یکشنبه, ۲۱ آبان ۱۳۹۱
شورای دانش اموزی
انتخابات شورای دانش آموزی باحضور پرشور دانش اموزان در ماه جاری برگزار شد واعضای این شورا بااكثریت آرا انتخاب شدند :
علیرضا عظیمی - حامد شایسته - امیرهادیان - خلیل ارجمندی - مشهدی فراهانی - رضائی و...
انتهای پیام/.