چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید باهنر یکشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۱
قبولی های دانشگاه سراسری 91
1- امین ماهوتی رتبه 250= قبولی در رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران  
2- سید علی جلالی رتبه  940 = قبولی دررشته مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی 
3- علی فراهانی رتبه 1100= قبولی در رشته برق الكترونیك دانشگاه خواجه نصیر  
4- محمد امین محمدزاده رتبه  1200 = قبولی در رشته برق الكترونیك دانشگاه خواجه نصیر  

ادامه دارد ...
انتهای پیام/.