چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید باهنر پنج‌شنبه, ۰۵ مرداد ۱۳۹۱
گواهی قبولی سال سوم وسال چهارم
گواهی قبولی موقت واصلی پایه سوم وچهارم فقط یك بار صادر می شود لطفا در حفظ ونگهداری آن بكوشید .
كلیه گواهی قبولی سال سوم وچهارم سال تحصیلی 91-1390 آماده توزیع می باشد .
دانش آموزان عزیز لطفا بعداز دریافت گواهی قبولی وریز نمرات خود آن را در مجتمع های قضایی برابر اصل نموده ودر صورت تكرار نیاز از آن استفاده نمایند .
انتهای پیام/.