چاپ خبر
دبیرستان پسرانه شهید باهنر یکشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۱
شمارش معكوس برای پایان مهلت ثبت نام
مهلت ثبت نام سال سوم براساس زمانبندی اعلام شده  به پایان رسید
مهلت ثبت نام  سال چهارم براساس زمانبندی اعلام شده به پایان رسید .
مهلت ثبت  نام پایه دوم  دوشنبه 12/4/91 تا چهارشنبه 14/4/91 می باشد .
مهلت ثبت  نام پایه اول   دوشنبه 12/4/91 تا چهارشنبه 14/4/91 می باشد .
ثبت نام سال تحصیلی 92 -1391  تاپایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 14/4/91 پایان می پذیرد .
كلیه دانش آموزان  تمامی پایه ها موظف می باشند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه در دبیرستان ها و هنرستان های مورد نظر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند .
انتهای پیام/.